FANDOM


Czym jest Fundacja SCP?

Fundacja SCP (ang. Secure, Contain and Protect - zabezpieczyć, przechować i ochronić)

Fundacja SCP zajmuje się artefaktami zwanymi (SCP-XXX), mogące stanowić zagrożenie dla ludzkości. Przed otworzeniem fundacji ludzi byli wobec nich bezradni lecz dzieki fundacji istnieją już sposoby aby kontrolować albo przetrzymywać paranormalne obiekty zdala od ludzkości.

Jednym z głównych zadań fundacji jest zbieranie informacji o paranormalnych obiektach. Stosuje się specjalne czynności przechowawcze wobec wszystkich za obserwowanych zjawisk. Gromadzona jest pelna dokumentacja na temat sposobów postępowania z nimi.

Zjawiskiem paranormalnym może być przedmiot, miejsce, człowiek, zwierzę lub nawet wydarzenie. Każde z nich zostaje oznaczone jako SCP-XXX i skategoryzowane w jednej z kategorii: -Bezpieczne - Wszystkie obiekty oznaczone jako bezpieczne sa niewiele więcej niż ciekawostką dla naukowców pracujących w SCP, są jednak na tyle anomalne, by przechowywała je fundacja. -Euclid - W miarę bezpieczne, lecz bardzo nieprzewidywalne -Keter - Najwyższa klasa bezpieczeństwa obiektów obejmuje elementy groźne dla życia i sprawiające duże problemy w kontrolowaniu ich.


Autor: Dawid Rzepka