FANDOM


087

Figura A: Zdjęcie pochodzi z nagrania pierwszej eksploracji SCP-081

Numer obiektu: SCP-087

Klasa obiektu: Euclid

Specjalne procedury ochronne: SCP-087 znajduje się na terenie kampusu [ZDEGRADOWANE]. Drzwi prowadzące do SCP-087 są wykonane z wzmocnionej stali z elektrycznym mechanizmem zamka zwalniającego. Zostały one zamaskowane, aby przypominały drzwi do składziku, spójne z wyglądem budynku. Mechanizm blokady na klamce drzwi nie zwolni się, chyba że zostanie użyte ██ V w połączeniu z przekręceniem kluczyka w przeciwną stronę. Wewnątrz drzwi są pokryte 6 centymetrami przemysłowej piankowej wyściółki.

Ze względu na końcowe wyniki badań (patrz dokument 087-IV), personel nie ma dostępu do SCP-087.

Notatki: SCP-087 jest umieszczony na nieoświetlonej platformie schodowej. Schody schodzą na 13 do 38 stopni przed osiągnieciem półkolistej platformy o około 3 metrach średnicy. Kierunek schodzenia obraca o 180 stopni na każdej platformie. Konstrukcja SCP-087 ogranicza się do tematyki wizualnej w zakresie około 1,5 lotu. Źródło światła jest wymagane dla osób badających SCP-087, ponieważ nie ma tam oprawy świetlnej, ani okien. Źródła światła jaśniejsze niż 75 watów okazały się nieskuteczne, ponieważ SCP-087 wydaje się wchłaniać nadmiar światła. Tematy raportów i nagrania audio potwierdzają odgłos płaczu, szacuje się, że błagające dziecko znajduje się około 200 metrów poniżej początkowej platformy, jednak wszelkie próby schodzenia po schodach nie przeniosły podmiotów bliżej źródła. Głębokość zejścia obliczona za podstawie 087-IV, najdłuższego badania, wykazuje, że znacznie wykracza poza struktury możliwe dla budynku i warunków geologicznych. W tej chwili nie wiadomo, czy SCP-087 ma punkt końcowy.

SCP-087 znajduje się na czterech nagraniach przeprowadzonych przez personel klasy D. Każdy badacz prowadzący badania napotkał SCP-087-1, który pojawia się jako twarz bez widocznych źrenic, nozdrzy i ust. Natura SCP-087-1 jest całkowicie niejasna, ale ustalono, że nie jest źródłem błagania. Badacze wykazują intensywne uczucia paranoi i strachu w obliczu SCP-087-1, ale nie jest ustalone, czy są to uczucia nienormalne, czy po prostu naturalne reakcje.

SCP-087-2

Figura B: SCP-087-1; Lepszy wizerunek, nadal pochodzi z poszukiwania I. (patrz rysunek A)

Uzupełnienie: Przez okres 2 tygodni po badaniu IV, kilku członków kadry i studentów z kampusu [zredagowane] opisali pukanie o zmiennej szybkości, 1-2 sekundy na pukanięcie, pochodzące z wnętrza SCP-087. Drzwi prowadzące do SCP-087 zostały wyposażone w 6 centymetrów grubości wyściółki przemysłowej.

Uprawniony personel może odwoływać się do dokumentów 087-I przez 087-IV oraz ma dostęp do transkrypcji poszukiwań I - IV.

Dokument 087-I

Dokument 087-II

Dokument 087-III

[DANE WYKREŚLONE]